eso-es.net
eso-es.net Eskişehir'in İlk İnternet Servis Sağlayıcısı
eso-es.net Menu
[+] Hoşgeldiniz Bugün 18 Şubat 2018 Pazar, Saat 08:14
Haber Kategorileri
Haber Ara
Metin:

Kategori:


Tüm Arşiv
En çok okunanlar

Silinen dosyaları ge ...
Uyuşmazlıklarında ar ...

Eskisehir Sanayi Odasi Organize Sanayi Bölgesi

donem_sonu.jpg Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi

Eskişehir Sanayi Odası ve Ortak Seminer Merkezi iş birliği ile düzenlenen “DÖNEM SONU İŞLEMLERİ EĞİTİMİ” eğitimi 03 Kasım 2017 tarihinde 09.30-17.30 saatleri arasında Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Bedeli 200 TL. olup eğitime katılım sayısı sınırlı olacağından başvuru sırasına göre katılımcılar belirlenecektir. Eğitim İsmail ŞENGÜN tarafından verilecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin ONLINE KAYIT FORMUNU doldurmaları, dekontu Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretini Odamız muhasebe bölümüne veya Yapı Kredi Bankası Eskişehir Organize Sanayi Şube Müdürlüğü (IBAN NO: TR430006701000000009579044) hesap numarasına “Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi” şeklinde belirterek yatırmalarını rica ederiz.

EĞİTİM AMACI
Şirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflemektedir.

KİMLER KATILMALI
Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Müşavirler, Yöneticiler, firma sahipleri, şirketlerin muhasebe departmanları çalışanları, görev ve sorumluluk ilgi alanları itibarıyla eğitim içeriği kapsamında olan herkesi kapsamaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Envanter Kavramı
Muhasebe dışı envanter
Muhasebe içi envanter
Dönen varlıklara ilişkin envanter işlemleri
Kasa
Alınan Çekler/Verilen Çekler
Bankalar
Menkul Kıymetlere ilişkin envanter işlemleri
Alış bedeli ile değerlenecek menkul kıymetler
Borsa rayicine göre değerlenecek menkul kıymetler
Alacaklar
Değersiz Alacaklar
Şüpheli Alacaklar/Şüpheli Alacaklar Karşılığı
Vazgeçilen Alacaklar
Reeskont İşlemi
Stoklar
Stokların Değerlemesi/Değerleme Yöntemleri
Vade Farkları
Kredi Faizi ve Kur Farkı Gideri
Kıymeti Düşen Mallar
Zayi Olan Mallar
Gelecek Aylara/Yıllara ait giderler
Gelir Tahakkukları
Duran varlıklar ve değerlemesi
Amortisman
Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar
Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (örneklerle normal ve hızlandırılmış amortisman uygulanmaları)
Fevkalade Amortisman
Kıst Amortisman
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi – istisna uygulamalarının muhasebeleştirilmesi
Özel Maliyetler
Yenileme Fonu
Kaynakların Değerlemesi
Banka Kredileri
Reeskont İşlemi
Gider Karşılıkları
Maliyet Hesapları
Al-sat işletmelerde hesap planı uygulaması
Hizmet işletmelerinde hesap planı uygulaması
Üretim işletmelerinde hesap planı uygulamaları
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Gelir tablosunun oluşturulması
Dönem net karı/zararı hesabı
Öz kaynak hesapları
Özsermaye ve Sermaye İşlemleri
Özkaynaklarda dikkat edilecek hususlar
Sermaye kaybı/borca batık olma
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal karları
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kar yedekleri
Özel fonlar
Vergi Karşılıkları
Dönem Sonu İşlemleri
Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler
Kar Dağıtım İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları
Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve Özellik Arz Eden Durumlar
EĞİTİMCİ:
İSMAİL ŞENGÜN
1967 Bodrum doğumludur. 1984 İzmir Maliye Okulunu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir. 1985 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmıştır. 1998 yılından bu yana fiilen Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi olarak faaliyetine devam etmektedir. İzmir Ticaret Mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. ORTAK Seminer Merkezi’nin kurucusu olarak yine bu kurumda finans ve muhasebe konularında eğitimler vermektedir.


[ Arkadaşınıza gönderin ]
Gündem

Silinen dosyaları geri getirme: İşte en iyi 5 kurtarma programı

Güncel

Uyuşmazlıklarında arabulucu...
Ortak Çalışma Gerçekleştiri...
Wifi kablosuz ağ teknolojis...
ESO, Eskişehir’in adını fin...
İlk Defa Eskişehir'de...
Facebook'tan internet hamle...
Dünyanın ilk orman kenti iç...
Hawking'den insanlığa uyarı...
Bitcoin'in geleceği var mı?...
Airbnb'ye Japonya'dan yeşil...


» Ana Sayfa » Web Posta » Destek » Firmamız » İletişim yukarı
Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 15. Cadde No:1
26110 ESKİŞEHİR
Bir Eskişehir Sanayi Odası ve ESO OSB iştirakidir
Sayfa 0.0081 saniyede oluşturuldu
ESO EOSB